is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met den lande wegens dusdanige boedels en bedrijf de rekening volkomen zal zijn gesloten, ten minste, zonder dat in cas van contestatie, voldoende borgtogt zij gesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het staatsblad zal worden geïusereerd, eu dat alle ministeriële departementen, autoritei te-1 , koilegieu en ambtenaren, aaa de naauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven in 's Gravenhage, den i5den Septsmber des jaass 1816, het derde Onzer Regering.

( geleekend ) WILLE M.

Van wege den Koning, Qgeteeiend) A. R. b A L c K.

»