is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

van

HETKONINGRDK DER NEDERLANDEN, (N°. 41.) TV ET van den 15den September i8i5,

betrekkelijk de belasting op het middel van de Bieren.

Wij WILLEM, bij de gratie GODS , Konino der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, GrootHertog van Luxemburg, enz., enz., enz.

Den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg fier Staten-Gen<raai, hebben goedgevonden en verslaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1.

1 '

Natuur en hoegrootheid der belasting.

Na den eersten Juli 1816 , zal binnen het Koningrijk der Nederlanden worden geheven eene belastirg van alle de bieren , welke den lande zullen ingevoerd ot aldaar gebrouwen Worden.

A De