is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

?ial al dat geen verrigt moeten worden, hetgeen b'j aft. hier boven, den entrepositairop van buitenlandsche bieren in Soortgelijk geval is opgelegd, doch met dit onderschei!, ten aanzien der hoeveelheden, dat de overschrijving niet dan m;t vijf Lig tonnen of 77,6 hectoliters tevens zal kiianen plaatshebben.

Art. 78.

Afschrijving, met vervoering»

Wanneer de belanghebbende het verkoopen van deszelfs geöntreposeerde bieren wenscht vergezeld te doen gaan van eene afleveving aan een azijnmaker , zal zulks al mede duidelijk gespecificeerd moeten zijn in de daartoe gerigtte anvrage-

Vpor geene kleinere hoeveelheden zal zulks gevraagd kunnen worden dan van ■Vijftig tonnen, of 77,6 hectoliters taveus, en ook niet dan ten behoeve van ophemelde fabrikanten.

De afleveringen zullen overigens moeten plaats hebben ingevolge het voorschrift, bij art. 69 in gelijk geval gegeven.

Art. 79.

Vervoering van het eene entrepot naar het andere«

Bijaldien de belanghebbende afleveraar of wel de koope'r * overnemer of verkrijger der bieren, de vervoering wenscht te doen plaats hebben Tan liet eene entrepot naar het andere, zal hem zulks toegestaan kunnen worden, achtervolgens de bepalingen van art. 56 hier boven , doch met in achtneming der hoeveelheden op den voet van art. 78.

Alt. 80.

Aflevering aan pirtikulierert.

Geene aflevering uit het entrepot, ten zij die aan eéncn azijnmaket-, naar een ander ^ntrepót of wel voor negotie, zullen kunnen plaats hebben dan na V' órafgaande verünpost.n^ ten Jiantore van den ontvanger, in wiens gemeente het entrepot gelegen is, en volgeus den maatstaf van twee- eu- twin-

D t'g