is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

111 het laatste geval Iikwiclatie niet de crediteuren, kunnen bewerkstelligd worden, ten zij alvorens met den lande, wegens dusdanigeii boedel en bedrijf, de rekening volkomen zal zijn gesloten , of ten minste zonder dat, in cas van contestatie, voldoende borgtogt zij gesteld.

Lasten en bevelen dat deze in liet staatsblad zal worden geïnsereerd, en dat alle miuisteviële departementen , autoriteiten, kollegien en ambtenaren, aaft de naauwkeurige uitvoe-* tiny de liand zullen houden.

Gegeven te 's Gravenhagc. den i5den September des jaars iöi6, het derde van Onze Regering.

[getceheniï) WILLEM.

Van wege den Koning,

(geleelcend) A. R. F a l c k4