is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

vaü

HET KONINGRIJK. DER NEDERLANDEN*

(N\ 44.) TV ET fan den 15den September 1816, .. . /

betrekkelijk de belasting op het middel van

de Steenkolen.

Wij WILLEM, bij de gratie GODS, Koning der Nederlanden , Prins van Oranje-Nassau , GrootHertog van Luxemburg, enz., enz., enz.

Allen die deze zullen zien of hooren lezen; salut! doen ts Weten :

Dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeca overleg der Staten - Generaal, hebben goedgevonden eu verstaan , gelijkWij goedvinden en verstaan hij deze:

Art. 1.

Natuur en hoegrootheid der belasting.

Na den eersten Juli 1816 en vervolgens, aal binnen het Koningrijk der Nederlanden worden geheven eetie belasting van alle de steenkolen, welke den lande Zullen ingevoerd, of ttifc de binnenlandsehe koolgroeven gedolven eu yan daal' tof Vertier weggehaald zullen worden,

A JJë