is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Waar de exploitatien gevonden worden, met éertëïi aanslag over de ingezetenen van zoo anig district voor den impost wegens hunne consuiiitie van deze brandstof, alles ov> reenkomstig de navolgende bepalingen.

EERSTE WIJZE VAN HEFFING.

Art. 42.

Flaatsing der lantoren.

tn de nabijheid der kolenmijnen znllen kantoren worden opgevigt, Lij we ke op den bier na te melden voet consent-'i jetten tot het afhalen van kolen afgegeven, en de impost tegen kwitantie betaald zal moeten wórden

Deze !-.ai:toren zullen overeenkomstig het meeste Sjcrijf dei ingezetenen worde' : eplaatst, zoodanig echter da,t een kantoor tevens voor onderscheidene exploitatien dienen kan , wanneer de ligging der groeven en der wegen zulks mede brengt , en zal ook ten gerijve van den handel het plaatsen van onderscheiden gedelegueerde of onder-ontvangers, tot een ho'dd-kantoor behoorendfe, of zelfs het opdragen van den post van ontvanger aan den administrateur of anderert geëmployeerden aan de groeven, kunnen geschieden, bij aldien de plaatselijke gelegenheden zulks vorderen.

Art. 43.

Boute van cle kantoren van aangifte en betaling.

De route , loopende van de groëve of van de daartoe belioorende bergi'la'its naar het kantoor van aangifte en betaling, zal duidelijk bepaald worden, en de met kolen beladen vaar- ot voertuigen of ook paarden, of andere lastdieren, zullen van dezelve niet mogen afwijken.

f

Art. 44.