is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

cn de betaling moeten geschieden vóór den laatsten December, ondergelijke bepaling als art. i5 is bepaald.

Lasten en bevelen dat deze in het staatsblad zal worden geïnsereerd , en dat alle ministeriële departementen, autoriteiten, kollegien en ambtenaren, aan de naauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 'sGravenhage, den i5den September des jaars 1016, htt derde van Onze Regering.

\

(geteeJcerid) WILLE M.

Van wege de Koning, (geteehend) A. R. Falck.

I