is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

z.

Zaad (met uitzondering van het geen in deze lijst afzonderlijk belast of aan de

rondemaat subject is. f : 3 ! 4.

Zeemleer Izie Ieder)

Zeep (harde) ! 3 : •

Zee-uijen (zie drogerijen)

Zee- en robben-vellen zie huiden)

Zentbladea (zie drogerijen)

Zoethout ~ : 3 : „

Zout ....... » : ° :

Zwart (ivoor-). • •

Zwart, (spaansch) . ,'^zie verw-waren)

Zwartsel ^

Zwavel ~ • 4 • «•

Zwijns-borstels .... (zie haar)

Zijde " : lb : b'

Lasten en bevelen dat deze in het staatsblad zal worden geïosereerd, en dat alle ministeriële departementen , autoriteiten, kollegien en ambtenaren, aan de naauwkeuiige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's Gravenhage, den i5den September des jaart lüi6, het derde van Onze Regering.

( geleeiend ) WILLE M.

Van wege den K.oning, (geteetend~) A. R. F A l c K,