is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 5y.

Intermediair plomberen of bewaken , f wanneer goederen ,geeri impost subject, met impostsubjecte geladen worden.

Wanneer liet schip , aan welks boord, dc impost - subjecte speciën gebragt zij >, in lading nxogt liggen <:n bestemd zijn voor de inscheping van verdere goederen, of wel ingeval de lading der partij niet in éénen dag volbragt, noeh «1e luiken en toegangen definitief digt gemaakt konden worden ten genoege der administratie en surveillance, zullen , ter keuze der administratie, de ladingsplaatsen intermediair geplombeerd, en telkens ten overstaan van de ambtenaren, die zulks hebben verligt, of andere door de administiatie te designeren geëmployeerden, opengemaakt, en hiervan aanteekening op de biljetten gehouden worden, of wel de veceschte wakers worden gesteld.

Art. 58.

Belooni/ig der wnlers.

Dc belooning der wakers, dezer aantal en de kosten der ■verzegeling, zoo in dit ais in het -Viste artikel hiervoren vermeld, zal en moeten geregeld en betaald worden , even als ö'jpens den invoer, art. g hierboven, is bepaald.

Art. 5g.

Tweede verificatie, wanneer de goederen per ligters chip per of voerman worden nagezonden.

Wanneer de goederen per ligtey of ander intermediair beirt- of veerschip, of ook wel per as, naar het zeeschip mbgten worden verzonden, zullen dezelfde formaliteiten moeten plaats hebben , als hierboven omschreven zijn , doch met deze uitzonderingen:

a. Dat de ter plaatse der aflevering gedane verificatie der te verzenden# kwantiteiten, onderhevig zal wezen aan eene tweede verificatie ter plaatse der inscheping.

b. Dat