is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. i52.

Verpligting van 'sjouwers, enz.

Geene ligterlieden, kaailoopers. 'sjouwers, slepers of andere arbeiders, zuilen eenig -met impost subjecte specien binnenkomend schip mogen helpen lossen of ligten , of. een met dusdanige vracht binnenkomend voertuig of; kar helpen ontladen, tenzij aan hun het losbiijet geëxhibeerd zij, van Wege de Administrat'e der Indirecte B lastingen afgegeven. < Bij het passeren der eerste wacht door de schippers en voerlieden eene negative verklaring gedaan zijnde, en vervolgens impost subjecte specien aan boord van hunne vaarof op hunne voertuigen ontdekt wordende, zal de lossing of ligting gestaakt en maatregelen van zekerheid tegen den

schuldigen invoerder genomen worden.

>

Lasten en bevelen dat deze in bet staatsblad zal worden geïnsereerd , en dat alle ministeriële departementen , autoxiteiten, kollegien en ambtenaren, aan de naauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

...... ..

Gegeven te 's Gravenhage, den i5den September des jaars 1816, het derde van Onze Regering.

(geteelend) WILLEM.

Van wege de Koning, (geteekend) A. K. Faicï.