is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i 1 mpr liet hoofddeel der visitatie», staande de ververband met hc.t no aJhiberen, tot. opsporing en

werk ijg vc7;e;e"c*e waarvan de belasting bij den invoer

verkenning der w«c, verWering en opzettelijk ver-

yerschuld'gd is, weige g, ie (t wovden Deze

wijl te dezen, zuilen ai v„r(vprtine kan plants heb oen,

^ sr«iaal aai1 de vbhatie zlJU OIldcrwor"

Pen' Art. 21.

Alle «oli.ndel.aB, h,odel..rs «.fikmtcn,

tas tsm tt-rpiri

"elk.'«ogen. I,£»e ^gSAJS. SÖ

betrekkelijk zijn. , , nf breeder hier boven

Wanneer zoodanige zeehandelaars , ot breeaei n

C£ »ïlen Sneren! d.t zulks door

«"ettè'mi" en ondanks hom»

bii de afdeelmg der penaliteiten geste . i delaars of

denogtans dat, voor zoo ver de ^ geschreven

ïliiËiéipi S,n«nè s„™m, V.» drie honderd joldens door hen ul ver-

sshuldigd zijn.

Art. 23-