is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JggKLji i Mama*

i 1 —'• 1 1 : " "1 '—"—' " .

Itilco- UiH Tarra. Bijzondere bepalingen.

. 4 men. gaaA' .»v»ra

I GAREN (vervolg}. j

I Turkse]} garen (ruw>i DsiooPond. f i:0:o'ƒ" a:o- '

° y ; ( EaIcn of zakken 10 pond per 100

• (geverwd)'. "" DerooPoml ƒ 6:0:0' ƒ i:ol pi>nd"

1 GEDISTILLEERD en LIKEUREN. Vrij, Vrij] '

' f ais belast bij de vfy .

ten op de IndiiCi Belastingen). |

i GEREEDSCHAPPEN m WERK- ' ,1

TUIGEN (met uitzondering der 1

mathematifelie en phyfiCchc instru- -

menten) : |

Fabrijk-gefeedfchappen en werktui- :

gen. T.R.. i5PC j " • •

» \ I ■

. niéuwe, j-

binnen de Nederlanden vervaardigde. T. P-' Dezelve «toeten verzéfd zijn vari een hewiv

® '1 » van oorfpr ng, door den makfr iftegevei,,

■ geccr ificeévd door den Burgemeester zijner

* woonplaats* en bc'aogïiijk gclcêalifeerd*

Landbouwers - gereedfehappen. 5pCt. T.P-',

Zagen en vijlen. 5 pCt. I •lv'

Gereedfehappen van ftaaL ' 6 pCt. T. P-';

j GEST. T.R. 3PCtJ GLAS. '

Spiegel-glas. 5pCt. T.^'i

i - 1 V

Garen-lint, zie Hut. Gember, zie Specerijen.

Garst, zie granen. Gefchut, zie ammunitie. | _

Geest van zout, zie vitriool- olie. Gewigten, zie ijzer.

Geitenhaar, zie haar. Gierst, zie granen.

Geiten vellen, uz huiden , vellen, leder. (

c ■ >L

G s