is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

otS. gaai: Tarra. Bijzondere bepalingen.

JENEVERBESSEN. „ T.R. 2pC

JUWEELEN. . Vrij,^ t . Hieronder alleen te verftaan diametten, paar.

*' " len, fmaregden, [afteren, robijnen en topazen.

KAARÜEN (kaardendistels ). i pCt. * pC

van ijzerdraad. lopCt. T.B

1 • >:A - '■ v, - • • v . 1 rt-..^ tv,.... \ \

KAARSEN (fmeer-). Ink.de ioop. ƒ6:10:0 T.f

Ï

, (corapo(iiic-). Jnk deioor ; ƒ20:0:0 T.f

. (was-). iak.de ioop j ƒ20:0:0 T.f1

KAAS. |

inlandfche (zoetcmclkfche). De 100 pond., ƒ o',

(limburgfche). De 100pond. ƒ o'.

~——- (komijn-). De 100pond ƒ 0: §

(vriefehe kanter-) Deicopcmd. fö

———- vreemde of uitlicemfche. Het fchipp ƒ 6: :o ƒ i'

KALK. Ink. het hoed f 0:9:0 T.

ongeleschte kluitkalk. lak. het hoed. ƒ 3:0:01 T.f

KALMIJN. Doiooponl ƒ 0:2:0/ o'

KAMFER. 3PCt- 2Pl

^ ' •

" - " ^ " — x

Jiichten, zie huiden, vellen , leder. Kalfsvellen, 7Ae huiden, vellen , U'

Kaarten, 7ie land. en zee: - of [peel- Kalkfteen, zie Jlcen.

kaarten. Kammen , zie kramlrij. ,

Kaartpapier, zie papier. Kanariezaad, zie zaad.

Kabelgaten , zie garen. Kaneel , zie fpecerijeu. , _ j ,

Kabels, zie touwwerk. Kannen en kruiken, zie

Kagchels , zie Ijzer. lötaon , zie grfehut, onder amiin -

• /