is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1 • lnko' Vit- | Tarra. Bijzondere Bepalingen.

| irten. gaan. II • |

j LAKENS en STOFFEN van WOLLE | V • j

s enz. l. j

I Alle geverwde en ongeverwde la- j > kens, kaümieren, ftametten, kar-

r . faijen, duffels, faaijen, baaijen, ■

kalmukken, vlaggendoek, bom- 1

bazijnen, en alle andere manu- : ; |

; facturen, gewerkt van wolle , |

I faijette, katoen, haar of garen,

gegomd of ongegomd, welke ' ■ |

bij de tegenwoordige lijst niet - §

afzonderlijk zijn genoemd of be- |

| last. 8 pCt., T.R. |

Wollen dekens. j iopCt. T.R. |

l LAKMOES. Mk. dcicop. !/x:io:o T. R. " I

jl LAND- en ZEEKAARTEN, In los-

fe bladen of ingebonden. , i3PCt. «pCt.

! LIMOEN- en CITROEN-SAP. Vrij. Vrij. . J'

| LINT: j | l

! van faijette, wolle, garen, „

! ' katoen en floret. : 6pCt. j T.R. j|j ~ |

_—. van fluweel en zijde. io pCt. T. R. |

1 LOMPEN, om papier te-maken, j 'i daaronder begrepen:

Alle oud en onbruikbaar papier, ! ,]

I gefcheurd of ongefcheurd.- j I -K* jverbod^i ^

| Laarzen, fchoenen en muilen, zie LamVallen, zie huiden, vellen, lede- Likeuren , zie gedUtelterd. g

| 'fchoenmakerswerk, onder huiden Landbouwers-gereedfchappen , zie ge' Limoenen, zie vruchten.

r vellen, kdtr. ' rtedfehappen Linnen, zie lijnwaden. 3

L tabdwum, zie dtvgerijen* Latocn of geel koper, zie koptr. — oud linnengoed en gedragen

I Lamfers , zie gaas. Leijen of fehalien , zie Jleen. linnen kleederen , zie Imptn.

| Lammeren» zie Jlagtvse, I Levertraan, zie traan.

\ I 5 ^ . 'I: 1 Ij |