is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

" ' -w :"" ^ " '

Inno- Vi* Tarra. Bijzondere Bepalingen.'

men. gaaf' " ' I

STEEN (vervolg).

" ■ kalfefteen, blaauw of wit. T. R. verbod-1

-—— vuurfteenen en knikkers. 3pCt. apC£' *

STROO van alle foorten. T. R. verbod''1' . - ]

5 : t

i 1 k

STROOP (kéukenflroop), de appel-,

fruit-, wortel-, mangel-, beettlroop, , j

mitsgaders de appel- en peren-gelei

.daaronder begrepen. inkdeiooF. ƒ 6:0:0 T.3>'

—- melasfe (onbewerkte). SP.Ct. apC1'

■ . . 1 ■ (bewerkte), tok deiooP ƒ -6:0:0 T.B-'

STIJFSEL. 7*' 'nk, de -ioo p. f12:0:0 T. P-'j Vat£1> i° P°«d per 100 pond. ■ . |

SUIKER.

■1 ruwe vorm- of kleï-fuiker. Deioo;p. ƒ'0:6:0 /o:x5'" 'an dokisten} l

■ 20 pond, f

\ per 100 pond.

Va-' de vaten { " ' 1

ï5 pond J

— p— dezelve gemengd met geraffineerde faiker. 'nk.de ioop. ƒ10:0:0 T. P-' , . , |

alle geraffineerde fuiker. D-: ióo pond ƒ10:0:0 T. B-?

SUKADE. . De ioo pond. ƒ 3:°:o ƒ1:101'

SUMAK. . Ink.de 100 P. ƒ0:5:0 T. P-' Van ^ zakken 6 pond per 100 pond. " |

Sterke dranken , zie gsdisteleerd. [ S okrijs, zie hout. s

Sterkwater, zie vitriool - olie. I Stolfvisch , zie v/sch. ,

Stikzijde ,zie zijde. I Straatvuilnis, zie mestfpccicit.

Stof van fpecerijen , zie fpeccrijut, I Stroop van Punch. ? . r,j:,teieefi'\

Stoffen (wollen)'enz, zie lakens. Stroop- van Arak $ ü" '

Stoffen (zijden) , /.ie zijde. Sublimaat, zie dro£cr'jcn:.

K 5 .1

, . • t