is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Inko- Tarra. Bijzondere Bepalingen.

men.

■'

TABAK (vervolg). -

I •

» Inlandfche.

in bladert. ^

— gefabriceerd, fnuif en karotten daaronder begrepen. T.' ,

tabak-fteelen (ongeplette).

■ tabak-fteelen (geplette). T-'

TANDEN: ^

(Elefants-). Deioopond: f 2:0:0 f ï'

'

(Walrus-), van de vis-

fcherij dezer landen. T. R. 2

.— (Walrus), niet van de ■ J

visfeherij dezer landen. . 8lpCt. 2p

TAPIJTEN, vloertapijten en tapijten ,

bchangfels. iopCt. T-'j | (

TEER, van alle foorten. , Het hst van ƒ 1:0:0 fo'A |

13 tonnen,, I - * |

TERPENTIJN. 4pCt. T-1' r ' \l

, | Door, deze bepaling wotdt ge.ene verande 1

THEE. ' iopCt. 1.»

rin#'gemaakt in het gene omtrent deb thee- j'g handel bij bijzondere wetten is of zal worden | vastgeftiid

K V 1

TIEN- of MANDENWERK. i-jpCt. T.*,^ |

TsbaVspijpen (aarden), zie aarden- Telk, zie roet. I

werk. Tamarinde , zie drogerijen.

Tabakspijpen (hou en, beenen, hoor- Tarwe, zie granen. J |»

tien). zie kramer ij. . Teftik , zie haar van kemclen ov \ Taf, zie Zijde., haar, '

I , T I