is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

y'-r.v .» n*?* :».»-»' *mwr '-nr--"*-* jw-wv.'

r ———»—» —-— "-lr •■■" "

liio- Ü'1 Tarra. Bijzondere Bepalingen,

men. j^'1 ■

TIN (ongewerkt). Oc ioopond ƒ o:S:o /o:! '

(gewerkt). Ir.k.dcioop. ƒ 5:0:0 T.»'

TOUWWERK.

Kabels of gcflagen want. Deioopond. ƒ 5:0:0 ƒ ó'

Oud en' afgefleten touwwerk, tot de fcheepvaart onbruikbaar. verb«(

Aan fUikken gekapt en gepluisd touwwerk. , Verb<»

TRAAN, walvisch-, robben- en levertraan:

met fchepcn van de vis-

fchcrij dezer landen , die

vaaStraat-Davids daaron- k^^eeWan ,r .. x .f(

der begrepen. 2 fmaltonnen. * rij* fo->

niet van de visfeherij de- Het kwartJ.ee 1

1 , van almalton- r .tl

zqr landen. nen# ƒ 3:0:0 fo-V

TURF. • ' Vrij. VrÜ' ■

(als begrepen wetten op de'

• recte Belasting8

UURWERKEN, klokken en pendu- i

les (met uitzondering der zakho-

rologien, welke afzonderlijk zijn , '

belast). iopCt.

_ _ „ ___ .> ; '

i1l 1 " ,-j.h »■■■■.. ...

Tras , opgemalen rufftïen , zie fleert.

Trommels en zeven, zie kramer ij.

Twijgen , zie hout.

Twist (male twist), zie katoenen gaTtn , onder garea.