is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jnko- W Tan.^ Bijzondere Bepalingen.

men- g^,> ■ ■ ^ |

——— | i f Administratie der Cpnvoijen en Licen- I

( ten zal acht geven, dat er, tij gelegenheid I

I wan het ter. jotting leggen van vlssch kinnet» I

I \ Yrn afftand *an «H uur van .de gretI?.en.' 8

1 eeene fraudes worden gepleegd; en zij is 8

a bevoel ' om deswegenS ' "aar matï ViQ T I

T R A X)V l ?evmecautien te nemen, en des g

VLAS(raw> '' t, . I I

- . 5pCt- T-' I

f den terug gebragt. 1

VLEESCH: . j

Alle eezouten vlecsch of fpek, in ||

tonnen. Irk deioop. ƒ 4:o:o| f

Hammen (gerookte). . Ink.detoop. ƒ 6:o:ol I

Hamburger gerookte ribben. ink. deioop. /io:o:o| IS

Hamburger gerookte billen. ,nk. de ioop. ƒ 8:o;ov T-f 1

Zijden fpek, het. zij buiten de i I

hammen, het zij met hammen I jg

en fchouder daar aan vast. ink.deioop. ƒ3:0.01

Worsten en alle ander vleesch en

fpek hier boven niet genoemd. : lnk.de ioop. ƒ7:10.0

VRUCHTEN.

Verfche boomvruchten: 1

China's- en oranje-appelen, citroenen en limoe- 3'pCt j

Vloedhult of vlothout, zie hout. tl

Vloerfteen, zie fteén | II V iorloop, zie gcdhule.tri.

Vormen (fuiKerbaUïers-), zie As.rdr.i- II werk.

I u, II