is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

- * / i

T Jit\ '

men. gA Tarra' Bijzondere Bepalingen.

ZEEP. ' Vri3' I VS

« (aks begrepen w ^ :

Weren op de,• f

recte öei:a'stirgeI

ZOUT. Vri-'' 1 X?

(als begrepen i".

wetten op Hé I"

recie üelattinge

ZWAVEL :

(ongeraffineerde). Deicol'ond. ƒ 0:4:0 ƒ o

(geraffineerde). Infc.deioop ƒ1:10:0 vaten 10 pond per 100 pond.

I (bloem van). jnk.deioop. ƒ1:10:0

/• i W |1BS üi&H I B

Ij ZIJDE:

l __ ruwe en ongewerkte. uitg.perp. T.R. \f c'

P afval van nesten. I.R. 3 P1'' 5 ^ater inkomende, to pond

| ''er IOO }301ld.

| gewerkte. Heipond. ƒ 0:2:0 ƒ te Undg jnkom£nde# 1£ pond

^ o 'r n', 1 ^cr 100 pond.

!; floret. Het pond ƒ o:i.b ƒ

I — naai- en fiikzijde. Herpond. ƒ 0:4:0 ƒ

| zijden ftoffen, fatijn, .taf, ^ *

zijden-fluweel enz. 6pCt. f*

I bengaalfeiie zijden flofFcn. 4pCt. f • '

I r p

zijden kousen. 8 pCt. i • , ,

I zijden mutfen en handfehoe- 8pCt. T ^

I nen. „ .

P | I I I I I | ,| ,| | , „,„1 1 1

, • iN en ti-nmmel* zie kramer ij. Zoutkeet- asch, zie asfehen.

Zeepzieders-asch zieasfehen. Jeme'cn,' zie ■■ Ar,1"ut onder Zoutpannén, zie ijzer.

Zee- of robbenveilen, zie Awto , Zenebladen , 7.1e droger,,en. ;.f 4t, , zie medtcitiaaiaou , 7ouz -zuur, zit vitriool. olie.

leder, Zeleni, gord-üngels, zie gort» "Vvisch . - , Zwijnsborstels, zie liaar.

Zeevisch , zie visch I onder lint. > zie viicn. j »

Zeildoek, zie lijnwaden. 8 ;

li