is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moeten gedragen in het ontwerpen en voorstellen van n?a t selijke belastingen, en zulks, zoo met op2)Vt t0, ^1! hoegrootheid der belastingen, als omtrent d! wijze oD wdtê dezelve zullen worden ingevorderd- zullend.- aIT ' P- , verordeningen echter steeds moetentnJbLJrTZ f gronden bij het tegenwoordig besluit gelegd? P

11. Wij inhaereren voor het overige wel exnresseliik de bepalingen , b,, art. i47 l56, lS?, JS en l5q Wrondvvet voorkomende, omtrent de heffing van plaatselijke beSngen en de goedkeuring welke door Ons aan alle nieuwe bSngen moet worden gegeven. neiastin-

13. Onze Ministers van Financiën en van B'nnenlandsche Zaken zijn, ieder voor zooveel hem aangaat, hrlast met de uitvoering van het tegenwoordig besluit, hetwelk m heE staatsblad zal worden geinsereerd#

i8?fiegehTin/SGl'arnnhaSe' d0n 4'Jen 0ctüber <ïes jaars pib, het derde van Onze regering.

(geleek end) WILLEM.

Van wege den Koninir.

O 7

Cgcleelcend) A. R. F a l c k.