is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«p en langs liet onvrije territoir bestemd , zijn verpligt eikanderen , des gerequireerd, de noodige assistentip te verleenenj alle weigering dezen aangaande, zal als opzettelijke desobidiëntie worden aangemerkt en gestraft.

iq. De Directeurs-Generaal der Indirecte belastingen en der K-onvoijen ea LiceDten, zijn belast met d& uitvoering van het tegenwoordig besluit, hetwelk in het staatsblad zal worden geïnsereerd.

Gegeven te Brussel, den 4den November des jaars 181G, het derde van Onze Regering.

( Geteeiend~) WILLE M.

Van wege den Koning, QGeteelend) A. R. F A l c K;