is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het gewezen molenaars - huis, bewoond door Teeuwis Kort.

Vari da;ir, in eene regte lijn , kruisende de Hoofwouder tv ijver, op het huis, bewoond door Jan Gillissen ; van s' ,n e,ene lijn, over de vaart, de Veeken

genaamd, op het, bezuiden de Weeren, aan deze vaart gelegen huis, bewoond door Kees Kollen; voorts, in eene regte lijn, op tl* l<'lansloot brug, ten zuiden van het dorp ■Abbekerk; van deze brug, langs den weg, loopende door de Hennemeer, tot aan den watermolen van de Benricmeer het naast aan dien weg gelegen; vervolgens in êene regte lijn , op de

, ° > Tin dez,e bruS» in terie regte Jijn op het huis genaamd het / eidhuis, en bewoond door Jan Alazereewv : en van dit hu.s, eene regte lijn, iotd«r, Waar, bij het huis bewoond door Cornehs Vlaar, de sloot of banscheiding van Hoorn en Enkhuizen met den Zwaag dijk in aanraking komt.

Van da;lr, langs die sloot of banscheiding, voorbij de scheidpaal van Hoorn en bakhuizen, staande op den straatweg, genaamd de Streek tot daar, waar dezelve sloot in de

Z'lZ r Tf'gt; T' f® ' oostwaarts , langs gemelden U ijzent, tot aan de sluis van het eroote slag (de ten zuiden van de tJ ijzent gelegene huizen, be woord door heter Groot Cornelis Bierkaaider, Jan Pieterse Koster , het molenaarshu's, bewoond door P ia ter Prins, de korenmolen van Hoogkarspel en het huis bewoond door Jan otam, \n het onvree territoir opnemende ); van gezegde sluis r.h''1 Sroote s,aS, oostwaarts , lan^s de boorden van de Z-u derzee, tot aan, en ais dan v. rder oostwaarts, lanes de ze.ve boorden, om de stad En klunzen, lot aan den lantarenpaal, staande op den zuid-oosthoek van de g. dempte noorder-haven van dezelve stad , en vervolgens fan de^e lantarenpaal, m eene regie lijn, over de zuiderzee, tot op den steenenpaal staande op het roode klif, bezuiden de stad iitavoieri , m de provincie Vriestand

Van gemelden steenenpaal op het' roode klif. in eene regre li,n op het huis bewoond door Bouke Jolles aan de kleine Seme en van dit huis, in eene regte iijn ten

7/nT' r§Si d01'P Koudum 'ot op het einde van de

HoLStOOt - cJ.'dl* . WSSr clnnt

Zwarte ^oudermier. b Vereen'8t me* het

JaLd^' ^ T1 »gte t0t aan hrt «oord-einde

Vün liCt ZOOStJIiaailltlü flnistp.ant oovi «4/a ta~/ / i

^ « rr urxumer trekvaart!