is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 23 )

Jaatstgemelde huis, in eene regte lijn op liet huis van Seis Swf.ers ; van dit huis, in eene regte lijn op dat van Manes botman, en verder in eene regte lijn op het huis van Jan de Vries.

Van daal*, in eene regte lijn, op het het huis van Gert A7aherman ■ van dit huis, in eene regte lijn, op dat van Hendrik Hovinh; wijders in eene rot te lijn, op het buis van Jan Hendrik Arends; van dit huis in eene regte lijn, op dat van Co bus Agenink • vervolgens in eene regte lijn, op het huis van Jan Jacobs , en van dit laatste huis, in eene regte lijn, op den hot van van Nispen, celeg< n ten wasten der stad Zevenaar, huiten de Bleksepoort deaer stad, aan den grooten weg van Zevenaar naar Arnhem..

Van daar, langs den Groesenschen molenweg, tot aan het boerenhuis de Nachtegaal genaamd (de ten noorden aan dezen weg gelegene boeren huizen van li/lendriise, H'rldenbeest, Baas Herige en Peter van Zwol in lift onvrije territoir opnemende 5 voorts in eene regte lijn, op het huis genaamd de B'erf-n' laauw • van dit huis, in eene re te lijti op het boerenlul s van Landjes, ge'e:en aan den weg van Groessen naar Duiven, en verder, in eene regte lijn, kruisende dien weg, op de boerenplaats Mazepoel

Van d.ar, in eene re.te lijn, op het boerenhuis van Ruth D-iams\ van hetzelve in Cene regte lijn op dat van Manès Hagen • vji.n dit, in eene regte lijn, op dat van Evert Jansen■ wijders, in eene regte lijn, op '>et boerenhuis van Gerrit IVilleman, van dit huis in eene regte lijn op dat van Hendrik Jilsepas, en van dit laatste 111 eene regte lijn, op dat van Reike Otven, gelegen aan den grooten weg nnar de Ijoward.

Van d;l',ir, langs dien grooten weg, tot aan het boerenhuis van Reindert Ebbers ; van dit huis, in eene regte lijn, op het kasteel de Lowarcl, aan den regter oever van de rivier den Rijn gelegen ; en van dit kasteel in eeno regte lijn ,krnissende de gemelde rivier, op de aan haren linker oever gelegen boeren woning genaamd de Brouwketel,

Van diiar, in eene regte lijn, over de zoogenaamde Angersche strang, op het boerenhuis van Gijs Peters • van hetzelve, in eene regte lijn, op het boerenhuis de Paddepotl • van dit, in eene regte lijn, op dat van Willem Schaard r ■ en Van dit laatste, in eene regte lijn, op dat van Bart Jansen.

Van dadr, langs den hoogen weg, tot aan het huis het Vogelnest genaamd; van hetzelve, in eene re .te lijn , tot aan de Polsche Brug ■ van deie, in eene regte iijn, op het boeren-

8 A feais