is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*>£ f^Tuïï,

Lallftnheijer ■ van het rW-> N / ^ ' reöts dat . an

•« «i yz;jnr°'

zu dwaarts, tot aan den weg naa^Vf Wr! ek >

over het dorp Obersttnberg* en vervolgens f"T '

tot aan hetc/orp CW>,voormeld Jatende r^f "CS'

la Clouse , Florence eu BloiAouse. ' ' SlS dc dorpen

dorp'.' ^ar bS^re Ta'n den,kortete» weS dit

van Luik naar siken • iv id r T °P eQ ,traatweg

tot aan den weg i ^v DnV, ', ?™ °rer dien straatvveg,

latende regts het dorn ï ,T i? ' v\ Jawys dezen weg,

tot aan den we' naar / T '^ ^ dat Var' ^rs dien naam. ° henoorden het dorp vaa

du^rpfi»' trz?Llio,:rl,ci dor!> iim">

de yesder • Ws dit rivieiti* 00st' tot aan ^et nvi- rtje dorp Goïj Voorts in eenerif °PWaartS' tot ««8® «re, het vervolgers van het dorn Goê vn° ° '/?' west' °P dit dorp en door het bosch V ; 4veü ZTn ? / a,igS de" VVeg' ,0°PeDde dorp Jalhay. CU dat van Ja/z^y, caar en tot aan het

vtrPZ'S;, 'sïg"" bSjhlooPe='J« '>»!=

few *s

4 vd-H

Sfj »i:£F^

-^fva^E^lSsTe e°.t0t afm ll0t dorP

Wanrarigra* • van dit iants l' " nadl C" l0t aa" dat vaQ

doi p JfCe voorts anC ë flien W<* en tot aa»

& ?», -^rJrts

!","ïb'e? d»l G-S/a!"».'1' tofiS ,ra

<le md rul Mm";

n T T AAViCf > tocaa^^tdorp

a/ j ^

Uiil/fï