is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 4.

WWn3?SCWdIJg Va°- Let £0nJngriik de Jandzijde ,

J " nle „aan de Provincie kroningen bij de Nieuwe- of Maten-Zi//aan den Dotlard, en eindigende aan de provincie Jf estvlaanderen bij het .gehucht la Panne aaï de «oordzee, zal de bmteglmie aan de landzijde uitmaken.

Art. 5.

Wij -behouden Ons voor om in den loop der linien van oezigt, en met betrekking tot de bijzondere toepassing der epain0en, wegens het vrije en onvrije territoir, in de wet voorkomende, zoodanige veranderingen daar te stellen, als

ml ken1 * CQ ondervinding zullen noodzakelijk

!>e Oireteur - ueneraal der Konvoijen en Lictnten is belast met de uitvoering van het tegenwoordig besluit, hetwelk in het staatsblad zal worden geïnsereerd.

Gegeven te Brimel, den gden November des iaars i3i6, «et derde Onzer Regering.

' (geteelcnd) W I L I, E M. Van wege den Koning; {geteekend) A. R. Faic k.