is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Alle soorten van lompen of oude vodden; mitsgaders allerlei vischwant, zoo oud als nieuw, oud en afgesleten touwwerk tot de scheepvaart onbruikbaar zijnde, als mede alle gebroken en aan stukken gekapt touwwerk , bet geen tot scheepsgebruik onbekwaam is;

3°. Alle vreemde specerijen, bestaande in kaneel, foelie, muskaat-noten en kruidnagelen;

5°. Alle gebroken glas;

4°. Alle vreemde thee;

5°. Alle vreemd papier , voorzien van de namen en merken van inlandsche papier-f'abrijken;

6' Alle vreemde aarden tabakspijpent voorzien met

. de merken van inlaiidsche fabrijkeu.

. 2'. Directeur - Generaal der Konvoijen en Licenten is belast met de uitvoering van het tegenwoordig besluit hetwelk in het staatsblad zal worden gedrukt.

Gegeven, te Brussel, den leden November des jaars 1816, en van Onze redering het derde.

(G'e teekend) WILLEM.

Van wege den Koning,

(Geleelend) A, R. F A l « K.