is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

* **?>. «• fpos:

'"alirho.TXid^.on.i... , >7!.-^;''*™,'lm°:°

L,« bij * domtalMr. -i«e r Tp.ód»ct.. van

^ -*—

"SfS £'5. Je ««-M». «*«_«? rr

de rekening hadden met "<• *4®' oi'theven wezen, inet

gemelde vcrpligtmg loc l«^caue met »>tl e« ^^

den negenden of Ua.sten dag, ™ «« ™£*ne (li;d r,keSïï', ridS^r zalfden g.ioteu ea hun saldo

aiSSï nogtans van de ziide d«

we,e hiertoe —6

xno^i worden gegeven.

Art. 7.

Juali/icntoire <M—» »or d.

gedane inslagen van impost subjecte .penen.

Om de inslagen als boven tc ^J^^'j^een !-!ge..handig zijn dan de aangifte, zal het \<>r < ^ ^ chtigd door

declaratoir te exhiberen Van den afleVcra,* de

de handteekéning der ambtenaar , November aanwe-

impost «abjecte waren, ^ deZelv. op het d.swe.e in«ezig, zijn aangegeven, en c. dtr daaTom de vrrplig-

leverd declaratoir zal af*ci«i| .1 ' bezitter te doen over,i„( ,„t «ainoiïcrius op d„," „„„cl,

ZZTd wV»w -

te'doen verifiëren.- g

Doorsta- of r.bol bij Je vrrifrati' . « proces-u,rbaal •' of ac.e van bevirding.

Bij d-J verificatie, zal een verschil of excedent vaa