is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1817, 01-01-1817

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

L IJ S T

DER

WK TT EN EN BESLUITEN,

VERVAT IN HET STAATSBLAD VAN HET

KONINGRIJK dér NEDERLANDEN.

iSlJ.

N™. I. WET omtrent de inrigting der Nationale. Militie .... . . . . . . 8 jan. 18173

N°- 2. WET- heuderida beperking van den

uitvoer van graan aau de landzijde .10 —-3

N". 3. WET tot aanmoediging der Groote

V.sscherij . , , ,. ? 9 ? » . • 10 ■ ""

Ny» 4* WET, houdende intrekking der besluiten van ü 1 Octóber 1 '0 f4 en 7 Maart :8:s, omtrent de voltrekking der huwelijken . «... t fo —~i

N?. 5* >WET, de regten bepalende die in de Nederlanden, tenopzigte van het drukken en uitgeven van letter- en kunstwerken, kunnen worden uitgeoefend. 25 —

^" ■ • '

C. WET omtrent het yerleenen van uitfluitende régteti op de uitvindingen en verbeteringen van voorwerpen van

r Knust. cn Volksvlijt '5

A