is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1817, 01-01-1817

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N . 15. BESLUIT, waarbij worden TS'tgefteld de namen der nieuwe maten en ge.vigten , en van derzelver veelvouden en oncferde:len . .,' * • • « 29Maart

N°. 16. BESLUIT, houdende- intrekking der U egtbank van Koophandel te Amsterdam 3April *

Nö. 17-: BËSLUIT, houdende intrekking der 11 egtbank van Koophandel ti Luxemburg . «.«■»; .<*«<• 3 ~ , 1

N°. 18. BESLUIT tot wijziging Van dat van den 17 Maart 1815, omtrent denvoét waarog aan de. gestichten van weldadigheid hst bedt zal worden verzekerd der verdonkerde .feuten en goederen, die ten hunnen prolijte ontdekt zijn .

N°- 1 p' BESLUIT, waarbij aan de gemeenten

wordt beyolpa heft opmaken van de'

staten van derzelver achterstallige schulden "-•» ■ • 30 n 11 ^

N°. 20. BESLUIT, waarbij het verbód van uitvoer, voorkomende in de wet van den iodsn Januarij deszelfden jaars,

tot het brood uitgestrekt wordt . . 4 Mei f

N°. ar. BESLUIT, . Waafbij de^ door het limiten-traktaat van Kleef, aan dit Rijk toegekende streken, ten opzigte der jndtciëie administratie , in verschillende arrondissementen en kantons ingelijfd •Worden . 9 -* ■ "

v

• 22, BESLUIT , Waarbij de invoer van

Slagtvee, gedurende zes maanden,

vrijgesteld wordt van regten . . . 19 —• -—x—'

N0 09 , .

• "->• BESLUIT, hondend? verplaatsingv;n

het kantoor der Konvoijeu euJLiciatto ' Ai