is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1817, 01-01-1817

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

*

van

HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

> ' ' J TV E T van den Ritten Januari i8if ,

omtrent cis <2cr- JSTcitionCllc

Militie,

Wij WILLEM, bij de gratie GODS, Koning fteit Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz.

Allen die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doea te weten:

Alzoo Wij in overweging genomen hebben de bepaten opzigte der nationale militie, bij de navolger» e arukelen der grondwet van bet Koningrijk der

Nederlanden, semaakt.

A

„ Art. 206.