is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1817, 01-01-1817

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

25. Alle aanvragen om ontslag, ter zake voorsteven 'bii de plaatselijke besturen «iet vóór den vSden la„Ji ingekomen zijnde, of ^arvan de bewijsstukken niet in behoorlijke orde zijn bevonden,

jaar niet worden toegestaan.

,4 De Gonvemenr de bij ka» on.vngene aanvrage» om óorfag , ontvangen en „eeoot.1 bevond.» bebnonc.c v alsmede aan hem gebleken' zijnde ,-dal de op «««»■ P senen .« a.nmlln-g va» M ™ <

. l'i bet korps cf battaiÜon, van UttweJv

ontvangen hebbende de bij art. ^ nfl [& Leb,

opgaven van het Departement van . y d ,Uenst ben onderzocht welke der <* t de muiUé der staande aritiée over. egane manschappen, overeenkomstig au. i7l, door anderen moeten wot-len ■ ^ gen, bepaalt met Gedeputeerde blaten e g .

schappen dat door elke wor-

gent, volgens art. 11, daaronder gei ken

L geleverd, na aftrek echter van bun, die, «

, ajen, hebben vu-kozen

ra'ie van hunnen diei.sïtipt,

te blijven voortdienen ; hi| geelt ver-,o geus aarva

spoedigste, en wel uiterlijk op *» »<•» ^

kennis aan het bestnur van elke gemeente, met toe-_

ding van een extrakt autenUek van - ^ ' 0Vel.Iedene

tement van Oorlog, ontvangenen staat gedeserteerde of op andere wijze afgegane mansc wj t

3 5. Ö>J