is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1817, 01-01-1817

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wet, zullen begrepen worden alJe de genen, die vol$enS art. 49 hiervoven aan den dienst der nationale.nrifi. tieonderworpen zijn ; welke, na daartoe te zijn onderop.

ven . door eeme.ent^h«efT,«^ _..:i _ .

' ® —vonucuzuuen worden mgcschre-

Ven in een der vijf hierna te melden registers.

%. Het eerste register zal bevatten alle jongelingen,

, '1Un J9^e iaar zullen zijn ingetreden en de eerste lilasse van het ioopcnde jsar uitmaken.

Het tweede register , die liet ,

, , ' ,e~ 2oste jaar zijn ingetreden,

Uitmakende de tweede klasse.

In derde register, die het 21ste jaar zijn ingetreden

Uitüiakcndc de derde liiassc# ,

' - ' . f

liet Vierde register, de jongelingen die het 22ste iaar Zijn ingetreden , uitmakende de vierde klasse.

En eindelijk het vijfde register, die het 23ste jaar zijn ingetreden, uitmakende de vijfde klasse.

Tot de gemeente in welke iemand, bij het intreden van deszelfs i9de jaar,, voor Se eerste klasse zal zijn ingeschreven , zai hij. met betrekking tot de nationale militie, blMven behooren, werwaarts hij zijn domicilie gedurende den tijd dat hij in de jaren der militie valt jnogen overbrengen.

60. In het jaarna de invoering dezer wet, en verVolgens, &»Uep telken jare, in de maand Januari, alleen

ter