is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1817, 01-01-1817

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

paald , wie onder de geneesheeren en heelmeesters in de hoofdplaats der provincie praktiserende, met de violatie zullen worden belast, en

Ten andere, dat dezelve, alvoretls tot liet onderzoek over te gaan , in handen van den Gouverneur afleggen den eed, bij art. 117 hiervoren , voor de geneesheeren en heelmeesters, die den militieraad assisteren, vastgesteld.

%

140. Ten einde voor te komen, dat den voorschrevenen termijn van acht dagen nie worde overschreden, zal er in het aan de Gedeputeerde Staten te presenteren adres, worden melding gemaakt van den dag, op welken de bezwaarde tot den dienst is gedesigneerd.

141. De termijn van acht dagen verstreken zijnde, zullen er geene adressen, terz:ike v n design a ie tot den dienst, meer bij de Gedeputeerde Staten worden aangenomen.

142. Aan de uitspraken van den militieraad moet, onverminderd het geïnstitueerd appèl, worden voldaan.

143. De presidenten van de mjlitieraden zullen aan de Gedeputeerde Staten kennis geven van den dag , op welken de zittingen worden geopend , als mede van dien, wanneer dezelve zijn gesloten.

Acht dagen na den aanvang der werkzaamheden van den militiei'aad, of wel vroeger, hij al dit u reeds eenige

adres-