is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1817, 01-01-1817

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoedanig bij de militie j I 111 dienst g komen. Waar de manfchappen Wanneer de lont1" hebbe.n «el?üt' °' a,s n'ng en wanne , ^vin - g0r* vrtj wiii'gers, piaa-s- de in dienst tre

n 1?" vervangers of fubüi- dinj,bijh t kor . 25

- , P'aatsvervanger, en Uiar.ten zijn in dienst heeft uiaar ■ ,rf, " ^

rfB»°or men. gelteld ' had. ö I £

j. nummer-verwisfe- f ^

' en met wi'-n. i Naam der gemeente. i. ^

J het korps aangeno- 2 Naam der provincie. =

/Q0,!'\ _ 3 Naam van h't arron- iTaar der loting. o "3 °r het Departement disfement. >-J <3

ïn Oorlog van een 4 Naam of nummer van 2 T':d van in "*• , ""der korps der (taande het kanton. dienst treding

■"■ïiiée of militie in

«eUjfd.

^ I

Als 1 Appingadam. ""™"

P'aatsvervanger van 2 Groningen. 1 18:4.

✓ a . Harmfen, te 3 Winfchoten.

Ppmgadam. 4 Appingadam. 2 17 Maart 1814. 9 ^ _

°°r het Departement 1

van Oorlog va het 2 1

' 'fte bitaillon van li- 3

"ie bij de militie ver- 4 2 öFebr.1814.

w 1Naarst.

VT—

Hiji ƒ bataillon x Arlon.

J ]y 'e op last van het a Luxemburg. 1 1 ® I5*

)r,lPn.rterne t van Oor- 3 Arroud. van Arlon. T „ ^ 77

l 0°S in dit bataillon 4 2~3 Jan. 1816.. 77

L/^egaan.

. 1 F^rnfutff.

'%;iliger> 2 Grooingtn. 1-18,5

4 Appingadam. 2-i4Maart 1815

, 1 Heipen.

1 'i lot!no. 2 Groningen. 1—1814.

C,n&* 3 13

4 2—ï/Mei 18.4.

h L X ~

I C korPs aangeno- 2 1 — 1814.

3

L 4 2—23 Aug.1814

van het mjlitie-distrikt worden ge^et, wanneer het eea ba- «lou of