is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1817, 01-01-1817

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1 Naam van Geboorie- Datum van Maar 7nn hu i ^aarn > voornaam — -

;=ekten piMt, geboorte.° JSMEi Ktt Bcroep- Aanw^- d

den ontdekten ve bekend is of ofrooird, pot bei. dervyaarscMj.

2 Voornaam. h.eft kunnen me- nader wordt denoverlldeozijn. "

^ ccn. onrdekr. - rr .. i. _ dit tcc liet

^ r Gemeente. i Dag. • ~ i Van den ont- i Op welke nier la'en in fit- Z

S 3 Bijnaam, - i Voornaam van dekten. wijze of d. or .schWivpn i,n sm-Lt-

J zoo hij die 2 Provincie. 2 Maand. den vader. j a Van den vader, wat middel de i iding heb" van der' r

s mogt hebben, 1 Voet. iMètre. „ 2 ^aain van dei 3 Van de moe- ontdekking is ben• Mm . T

| jMilitie-kant. 3 Jaar. n. ji Gemeente. moeder. der, wanneer de gedaan g " oen^ven. fg

*3 ïDuim. { . . 3 voornaam van! vader everleden i* y

^ 11 Provincie. demoeder. j 4 Van den' voogd, 2 Of de ont- 5

■ 3.Streek 4Milm.i Mil.. . 4 Naam en voor- warnocr beide d,e dekte per, oon 5

jMiflackauton. naamvan dc.ivoogd; ouders zijn overle- voorcWuuis <

wanneer beide ou ■ den. ij. e

ders overledenzijn.

5. woonpl der oud. i

" 11 ' - v'an ^cn voogd.

1 » i i i i "ï "" , -I

2 » 2 2 2 2 ^ '

S 3 3 S 2 ' 3 » !

. <) £

1

ir.