is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1817, 01-01-1817

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aanwijzing ten Onilc/znck,,^ , zoo noodig, verbetering

aanzien «Ier inge- ca aanvulling van deze lijst door den

fchrevenen van militie -.koa)mi»C»ris.

vorige klasfon.

klasfezijbehoo- r. Reclame aanwijs Vo!g -

a. Om welke ^ de in V<I J-anzien *£££

redeti en wan- fchriivinir nn nm, chr.ve vati vorige neer zij tot deze ^ . ^van vorige klasfen , a|s s >

klasfe venvezen deze liisr in « S*,?n ^ 'ïst mcde van dit ~ 5 S zijn. ' ® lyst ln' "an det'Gouver- vandezeklasf? 5 ? °

Ten aanzien der gebrast komm? r milirie welke aan het g g S .

ingefchrevenen g 2 de^ ,^"5 op hoofd der lü « '3 E 8 Vandeaeklaafe. b,,''SSdT I * «S

!g ™ *•«»' JtiSSXS «SStó* t. 11 K

KSSWf. *•'«— aff.'S JS5S2? fj Si la

dan of dat/door faris. If ||

iemand voorhem cie i - ,?/ n'S- g & Z

is g-daan. ,! f0Tln§s - lijst £ M «S Ö g

mpeten worden £« g ^ ~

, nf," , geplaatst. „S TS tg'

4. Of zij door -S-S c=S 'E'a

het befluiir der k» > ■" I S

gemeente ex of- ^ '

liïJÏ!"1'- I II M

s )!s "o

5- Of zij zijn 5 ö "jf

geconfineerd. S*

gesloten door miï r

fn St,ale yra JSc7h"Z'JTm!"°riS

U J *> "-"reven) personen.

... . 18 ATV. militie - kommissaris,