is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1817, 01-01-1817

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

• 4 • • »

Model litf. M. T i rrt-ïnn- r».. .1. .. •

Art. 8o der .vet. 7ia L, ^ Jare—

■ . *h^?*fers uitgeschreven*"}

nationale militie.

Provincie e. Kanton Gemeente

lotings- register. REkapitulatie

***." vfëiST "firsr;

I"S«fVene?- ™" vori»'e jaren' "tót "ds Klasse van dit jaar verwezen...

ingeschrevenen uit kracht der wet en "aan

W1 °Qfd der lotmS's-liist gebragt.... Ingeschrevenen tot de klasse van dft jaar

^edeeld 6' de *ot*n§ hebben

i Maal van liet aantal personen, overeen.

tel"; *« °J> ie alphabetische:

Jijsten van de gemeente of vereeni^de gemeenten, na de verificatie van dm inlme-kommissaris

Opgemaakt en gesloten door mij N N mtlitf-v ~~~~ sans (of door mii /V ar j;a i c muitie-kommis-

pM-" met «fe S5£i$$g&

fr , , > tegenwoordigheid van de hoofden nf w£

ÏT den

?murVva„h.!t •»«««► H« hOofd „n het besmnr

oer gemeente van.

SSkZBfariS m dcr Stat™ >»***

jimctten ya» den tnthtt^kommissaris belast.}

i N. N.

H 3