is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1817, 01-01-1817

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wanneer de persoon die het atlest benoodigd is "li meer dan ce'ne gemeente gedurende de laatste vijftien maanden heeft gewoond, dan moet hetzelve ook door het bestuur in dezelve aldus worden geteeherid.

De leden van het bestuur der pemeente van . . . . . tot het- teekenen der attesten binnen dezelve benoo&gd, alleen geautoriseerd, verklaren op hunne .-verantwoordelijkheid, dat N. JN. hier boven vermeld, bi .e de g3« meen te heeft gewoond , van d*n , ... tot deri , . . . en zich gedurende dien tijd, en voor zoo veel ons bekendis, vroeger , eerlijk heeft gedragen.

Te . . . . . den ...... 18

I5 j dit attest mort door den perso; n d,e als plaatsVervanger dienen wil, worden overgelegd :

iw Zi 11 geboorte- of doop-attest;

2°. Het bewijs Van aan de militie te hebben voldaan, of daaraan nief te hebben kunnen voldoen ;

550 H-f .. — l..t

v • • ui, uV>A ivi utt autj^ctdii van liet»

contract, bijaldien hij gehuwd is;

4°. Het paspoort van ontslag uit den militairen dienst, wanneer hij bij een der korpsen in dienst heeft gestaan.

F

I

h

Pl

Dl

b

p

v

ie

e

. «1/

,

l\T~/!rI

irxuu^