is toegevoegd aan je favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1817, 01-01-1817

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Model litt. W.

^rt' 98 der wet.

Provincie.....

Ligting van den jare

(in letters uitgefchreven.)

NATIONALE MILITIE.

Gemeente.....

binnen dewelke ue perfoon die den plaatsvervanger fteit, heeft geloot.

CONTRACT VAN PLAATSVERVANGING.

S1gnALemeNT

""lle!' plaats■ banger.

Drente.-..

rovincie

,n beroep of Ptoresfle,

DllJ

be V" iwen"

"'atftj 1 c a!lnden „

! Jf°ünd hebbeu'e te, ■ 1, '■ z-oon

311 -.p-, jl ., e° van ...

k" "°s ™

e • • • van eP.. r e *trl , t°f I, *dendcn... e •.

. 'J gehuwd Het,

• • WonenL* ^,

• • oud...

i

3 «ochter

an,

•■ en ...

1 in 'Ven > van be-

Compareerde voor ons N. N., wonende te... , A

geloot hebbende voor de nationale militie in de bovengaande gemeente en provincie, en aldaar getrokken hebbende no.... (of aanwen aldaar bij de ligting van dezen jare-, is toegewezen het nummer....j ter eenezijde,

en van de andere zijde B, wonende te, dewelke aan

ons hebben verklaard: te weten A, aan te bieden als zijnen plaatsvervanger den gezegden B; en de gezegde B, bij de nationale militie te willen dienen voor en in de plaats van A.

En hebben de comparanten aan ons vertoond een certificaat van den militieraad , zitting houdende te ,

houdende goedkeuring van den voorfchreven plaatsvervanger, en eene kwitantie van den ontvanger-generaal (of

ontvanger -pariikulier te ) ten blijte dat door A is

geftort de fom van. guldens.

En na dat wij de comparanten de verpligtingen aan dewelke zij zich van wederzijden zouden onderwerpen, hebben voorgehouden, en in bet bijzonder hebben oplettend gemaakt op den inhoud' van het laatile gedeelte van het 97lle, en het 105de, icóde, 107de en ioSfte artikel der wet, zijn zij in onze tegenwoordigheid overeengekomen; als volgt:

I S

Dat