is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1817, 01-01-1817

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Model, jlitt. EI>. Art. 153 der wet.

Ugtiilg van denjare

NATIONALE MILITIE.

Pro vin c ie....... .Gemee n te

NOMINATIVE STAAT

van (getal in letters) xnanfchappen ■, van bovengaande gemeente, die van den hecre Gouverneur der provincie, de order tot vertrek, op den^....... 18... bekomen

hebbende, niet zijn opgekomen.

Aldus opgemaakt te

den 18 —

NN.-

Hoofd van het plaattelijb beliuur der gemeente.

\