is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1817, 01-01-1817

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

• \ :ï. I.

.

CJ t. 9-> —

5 ° | Kinnen welke 2 S « § Bijzondefliedeh do verlofgangers betreffende. - als derzelver ambacht,

5 g-g provincie enge- | .fe -g « bedrijf, of andere middelen van beftaan .lihet opgave vaa de namen

g2Ö Tot welke ge- £ ■ „ g g £"-f, ó « w der wefkbazortjof perfonen bij;wien zij de'n kost wirinea; vtóar er. bij

aS m weente luj vóór neer' door h'em . 5 c & "•ö." i' 5» wien zij genujsvest. zijn; - of zij tuslchen beide de gemeente veria-

. >«*8 kp' is geloot, en het & ~ 3 g sS ten> zèo 1». «>t welk einde; - werwaarts en bij wien zij zich be-

| « g a,n» neeit ot- ,,umraer (ioor 0 o ^ g g-# geven; -- of zi.i de gemeente verlaten henben, en hun verblijf en

8 hoord, 'hem .ldaar ge- , »> .4 « | 'Z K-g g, -gg middel van beftaan is nagegaan en bekend geworden;— derzelver

S |' a o e trokkeffioftilaa-s- £ g'o og | Tc S'ü 53 o-- doorgaand gedrag,'en alle verciere opga'en die ftrekken ktinnen om

8 o s > » • vefyangcr zijnde, T-, > > •* ! g.g i; § _ § het verblijf en beftaan der verlofgangers ten allen tijde wel te kennen.

£ c, :Ef:- 60 dat van den ge- 3-° % £ c : m>~ <3 « Kaam der maand in welke de verlofgangers in de gemeente zijn geweest.

« >.f.5 1 Gemeente. rempiaceerden.- "g c 5 ;.!l «,S t 1» „ - — ...

• ^00 « g-3 —■& „ '>"0 " o mü ~ "

w ° c! ' f3 (> 73 .2 1 ,, Ei o = *-<

o ê *«< "-r 7J - T 1 Provincie, ~ r- ^ --a'S > £ '§>

> | S.|g aProvlncIe* ü:Gcmcente. | f II fct § u! t;ê S g g

2 « > 3 Jaarder loting. & .« S8 u ; „ g g*

_ - «Is 3 Kanton. 4 Lbttags - niroi- g "g • Igi.gl'O * =

t*! t: 5 nier. te = —— i ,

«U " £3 C*<t " E

*>i >2-3 ••• 7 -e o* , Érg ^ «g

•g S>B jis leSS

£ 8ï # "

ï I . I'