is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1817, 01-01-1817

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD

t

Tan de Nationale Militie in het alSeïneen — Art. i tot 7.

. , . . : ;V ■■■:} ; ' ..... "

Van het ontslaan en weder aanvullen der ontslagene manschappen..... g 2g

Vaii de vrijwilligers.......:....... _ 39—4,7,

Van de inschrijving 48 _2

'1 _ ; ■) 01 '7:;

- , Van' de loting, . __ ?5 __ gg>

Van de vrijstelling van dienst.... — g0 _ ^

Vaii de plaatsvervanging en nummer-vei'wisseling. .. 11q

Van de Militieraden 111

Van het beroep over uitspraken van <ïe Militieraden aan Gedeputeerde Staten der Provincie _ ' tfy 144

Van de verzameling der manschappen , en de afgifte der Contingenten Voor den activen dienst — x45

Vsn de penaiiteiten tegen zich aan de dier st onttrokken hebbende per-

S0U(in - 166 _i6ö.