is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1817, 01-01-1817

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

van

HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

BE SLTJIT, houdende daar stelling van eenige provisionele maatregelen , nopens de manier van procédéren in zaken de Konvoijen en Licen— ten betreffende, in de directie Arnhem.

wij WILLEM, bij de gratie GODS, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-inassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz.

Gehoord het rapport van Onzen Minister van Justitie en van den Directeur-Generaal der Konvoijen en Licenten, op de voordragt van den Raad en AdvokaatFiskaal-Geueraalvoorde Middelen te Water sn te Lande j

Den Kaad van State gehoord :

Willende vastzeilen eenige provifionele maatregelen nopens de manier van procederen in de nieuw opger'gte directie van Arnhem, in zaken de konvoijen en lijk een-