is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1817, 01-01-1817

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAST

HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

C * ^ SO -iBESLUIT van den i^slen Maart 1817, waarbij worden vastgesteld ds namen der nieuwe maten en gewigten, en van derzeluer veelvouden en onderdeden.

Wij.WILLEM, bij de gratie GODS, Koning Der. Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau/ Groot - Hertog van Luxemburg , enz. , enz. , enz.

Willende overgaan tot de uitvoering van liet gene is Voorgeschreven bq' art, 17 der wet van den aisten Augustus laatsde leu , betrekkelijk de namen aan iüdere nlaat of gemgt en aan derzelver veelvouden en onderdeden te geveu; ' '

In aanmerking namende dat de voor liet geliee'e Rijk te roeren maten eti gewigten bereids onder derzelver ®ystematisclïe namen in de zuidelijke provinciën bekend 2ijn, 'en dat gevolgelijk de vermelding dezer systemati®cha namen strekken zal om de ingezetenen dier pro>inciea ce heter te doen verstaan welke maten en ge~ ^vigtea dooj; de nieuwe namen worden aangewezen;

A _ Gsr