is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1817, 01-01-1817

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gelet op de bepalingen der TOOrschrevene wet, en bijzonder op den inhoud, van het 8ste artikel derzei vej

Op het rapport Tan Onzen Minister fan Binnenland-

sche Zaken ,

Den Raad Tan State gehoord5

Hebben goedgevonden en ver,;taan voor de nieuwe maten en gewigten, alsmede voor derzelver onderdeden «n veelvoud n, de hierna te m-'dene namen aan te nemen en vajt te stellen, welke na de invoering van het nieuwe stelsel gebezigd zullen moeten worden; zijnde ds syuematische namen slechts duidelijkheidshalve in hut tegenwoordig besluit aangehaald.

Art. 1. Overeenkomstig bet voorgeschreven e bij de wet

Tan den 21 sten Augustus 18) 6 , den naam van die ( aune ) voor de eenheid der lengtemaat, bij art. 6 derzslve wet verordend en bekend onder den systematischer naam Van metre.

2. Voor de enderdeelen van die lengtemaat of c!Ie , de namen van:

Palm (palme) voor het tiende gedeelte (decimètre");

'Duim (pouce ) voor het honderdste gedeelte ( centime tre").

Streep (iïgne') voor het duizendste (millimètre).

5.