is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1817, 01-01-1817

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot haar zullen zijn overgegaan, in alle failliet-boedels, de regters - commissarissen uit de gesupprimeerde regtbank van koophandel welke in die boedels benoemd zijn geweest, door hare leden doen vervangen, behoudens de verantwoordelijkheid van eèrstgemelden, tot op het oogeublik van die vervanging.

, i

Onze Minister van Justitie is met de executie van dit besluit belast, hetwelk in het staatsblad zal worden geplaatst.

Gegeven te Brussel den 5den April des jaars 1817, het vierde van Onze Regering.

C Geleekend ) WILLEM.

Van wege den Korting, (Getcekend) A. 11. F A L c K.