is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1817, 01-01-1817

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rijen ? geleidende van Geilenhirchen (in Pruisfim ) over de heide naar Nieuwerihagen en van daar'op Herlen,

2. Het expeditie-kantoor der Kon vorjen en Licsnten , gevestigd in de gemeente van Doiche, in de provincie van Namen , dirtciie Van Bergen, wordt aangewezen a's betalincs-kantoor voor de inkomende en uitgaande koopmanschappen, waren en voortbrengfels van den grond , voortkomende van het onvrije territoir , of bestemd voor de behoeften of vertier der ingezetenen vnn dit territoir.

De Directeur- Gereraal der IConvoijen en Licenten Is belast tiet de executie van dit besluit, hetwelk in het staatsblad zal geplaatst worden.

Gegeven te Laken, den sden Juni des jaars lui* , het vierde van Onze regering.

(^Gtieekend) W I L L R M,

Van wege den Koning,

.

(GetecAeud') A- R. FALCK.