is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1817, 01-01-1817

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

van

IIET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN,

(N°. 28.) MSLVIT van den oden Augustus

1817 n bepalende het tijdstip waarop de. indirecte belastingen zullen worden geheven in die streken, welke, bij traktaat van den jden October 1817 aan het Rijk zijn afgestaan.

Wij WILLEM, bij de gratie, GODS, Koning dkr Nederlanden, Prins - van ' oranje - nassau , Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz.

Ia overweging genomen hebbende de noodzakelijkheid , dat de vereiscate bepalingen worden daargesteld nopens den tijd en da wijze, waarop het stelsel der indirecte belastingen, ingevolge de wetten van den l.5den September 1816, zal hehooren te worden ingevoerd in die streken welke bij het traktaat tusfehen het Pruissisch Gouvernement en Ons pp den 7den October 1816 gesloten , aan dit Rijk in ruiling zijn afgestaan;

Op de voordragt van Onzen Staatsraad, DirecteurGeneraal der Indirecte Belastingen;

Hebben besloten en besluiten :

Art. 1. Alle de indirecte belastingen, thans binnen het

Rijk in werking zijnde , zuilen insgelijks worden geheven ♦

1 Tl