is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1817, 01-01-1817

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

belr ft art. 1 tot en met art. 16, voorts art. 2i en 25, en eindelijk avt, 29 tot en met art. 4o ingesloten.

4. Onze Staatsraad , Directeur— Generaal der Indirecte Belastingen is belast met de uitvoering \an dit besluit, hetwelk in het staatsblad geplaatst, en door de ïorg van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, op de plaatsen, waartoe hetzelve betrekking heeft, zal worden aangeplakt en bekend gemaakt.

Gegeven te 's Gravenhage, den derden Augustus des jaars 1817, het vierde van Onze Regering,

('Geieeiend) W I L L E M,

Van wege den Koning, Bij afwezenhèid van den Secretaris van Staat, De Eerste Secretaris van het Kabinet, (Geteelend) J. G. de Meij van Streefkerk.