is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1817, 01-01-1817

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Die militaire Meeding- of montering - stukken , wapenen, of iets dat zigtbaar tot de uitrusting of de onderscheiden kenmsrken van eenen militair behooreridé is, gekocht of ontvangen, of, onder welke benaming ook, iu bewaring genomen hebben moge, zonder tien persoon, van wien hij gekocht of ontvangen heeft, te kennen of te kunnen aanwijzen, of wanneer mogt blijken , dat hij zulks gedaan hebbe om de desertie te bevorderen, door den militair gelegenheid te verschaffen , om zich van de teekenen van zijnen stand te ontdoen , ten einde niet als zoodanig erkend en als deserteur aangehouden te worden;

Zal worden gestraft met eene boete van honderd tot vijfhonderd, guldens, ofwel, naar gelang der omstandigheden , met eene gevangenis van ten minste drie en töa hoogste twaalf maanden.

2. Bij onvermogen om de boete te betalen, zal de Veroordeelde insgelijks met gevangenis van ten minsts drie en ten hoogste twaalf maanden worden gestraft; -— en zal, in dat geval, liet vonnis waarbij de hoegrootheid der boete bepaald wordt , tevens den tijd der gevangenSsitting van den onverinogcndcn uitdrHkken.

3. Die gepen, welke', op de eene of andere wijze, de militairen tot desertie zouden verleiden, om dezelv* tot deri land- of zee-dienst eener vreemde Mogendheid te doen overgaan , of Welke dezelve met opzet in deie' desertie mogten behulpzaam zijn, worden gestraft

&. 2 JlK.'C